Call: 054-4727068         

"...לא עלה על דעתי, בתחילת התהליך,
שאהיה במצב שאני נמצא בו היום!

קשה לי להסביר, אבל השינוי שעברתי בחיי הוא חלומי!

התהליך הוא נבדל ואחר מכל דבר שהכרתם
או
שמעתם עליו.

צריך לעבור אותו בכדי להבין..."

אליזבת, אני רוצה שינוי בחיי!


חיפוש :

הכוונה והדרכה רוחנית


מה הרעיון לקבל הכוונה רוחנית בעולם גשמי?

הרי כל המרחש בעולם מסתמן שיש לו סיבה ברורה מאוד.

לדוגמא:

אדם שירד מנכסיו.

הסיבה נראית ברורה ביותר:

הוא לא חישב נכונה את ההוצאות מול ההכנסות שלו, אולי לקח סיכונים מיותרים, והמצב התדרדר עוד ועוד עד שהגיע לפת לחם.

אז בשביל מה בדיוק נדרשת הכוונה רוחנית להבין מקרה כזה?

כי לא כך הוא.

ייתכן שהיה עליו ללמוד דבר על עצמו, שאילולא הגיע למצב הזה, לא יכול היה להגיע לתובנות אלו.

או שהיה עליו להגיע לאינטרקציה כלשהי עם אדם מסוים ואותו אחד היה אמור לעזור לו מתוך חשבונות קודמים, שאין לנו השגה בהם.


לכל דבר שקורה בעולם שלנו יש שורש רוחני – ומכיון שכך, כל תנועה שלנו מכוונת ע"י כח גדול מאיתנו.

הכוונה רוחנית הכרחית בכדי שנוכל לקשר את המעשים והמאורעות שעוברים עלינו לאותו שורש, שבלעדיו – הם לא היו קורים.

ההכוונה הרוחנית מסירה מעלינו את האשמה על דברים שעשינו משתי סיבות עיקריות:

  1. בגלל אותו חוק רוחני שאומר:
    "אין לך עשב ועשב מלמטה שאין ממונה עליו מלמעלה, ושומר אותו, ומכה אותו, ואומר לו גדל" (זהר)

  2. לא קיבלנו הדרכה נכונה.

אבל,
אם אנו לומדים כיצד עלינו להתנתב, ולא נפעל בהתאם לחוקים הרוחניים, ידמה הדבר לבת יענה הטומנת ראשה בחול.


יוצא שאפשר לטעון באותה מידה את ההיפך:

הרי אם הכל מכוון מלמעלה, ואני רק פועל את פעולותיו, למה בכלל כדאי לי לקבל הכוונה רוחנית שאגלה בסופה שאיני רוצה כלל לנהוג לפיה??

וכמו התהיה– כך גם התשובה פשוטה:

משום שאם יש לנו את הספק הקל שבקלים שהיה עלינו להתנהל אחרת, או הרגשנו ולו לרגע שהיתה משמעות גבוהה יותר לאירוע, זו הנשמה שמאותתת לנו, ומבקשת מאיתנו לשלוף את הראש מהחול.


לכן,
הכוונה רוחנית נועדה למקד ולדייק את העבודה הפנימית של האדם המרגיש שרב הנסתר על הגלוי.

 

חיזקו ואימצו!Photo by Alexander Hafemann on Unsplash

 

טואול הקמת אתרי אינטרנט